Telefoon: 0318 439 666

E-mail: info@bbkede.nl

Telefoon: 0318 439 666

Home  >  Privacy

Privacy

BBK hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld met BBK BV. Tijdens een bezoek aan onze website of in het totale verkoop- en inkoopproces kan er sprake zijn van een uitwisseling van persoonlijke gegevens. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u verstrekt aan BBK, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. BBK verzamelt gegevens om het verkoopproces (van offerte-aanvraag en bestelling, productie tot en met levering), met betrekking tot BBK-producten adequaat te kunnen uitvoeren. Dit betreft voor- en achternaam, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer. BBK gebruikt de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u een offerte toe te sturen of u te informeren over een product of leverdatum.

Indien u via de website solliciteert op een functie binnen BBK, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Bewaren van informatie
BBK bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan BBK worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan BBK worden verstrekt.

BBK bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. BBK kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. BBK heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. BBK bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie
BBK zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:

U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
De doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en BBK gesloten overeenkomst;
BBK dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures.

Nieuwsbrieven
Indien u van BBK een nieuwsbrief ontvangt per e-mail kunt u zich te allen tijde eenvoudig en direct hiervoor afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Beveiliging van persoonsgegevens

BBK bewaart uw gegevens op interne goed beveiligde servers. BBK medewerkers verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor het vastgestelde doel.

Contact
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is BBK BV. Als u wenst te reageren op deze privacyverklaring of wanneer BBK naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacyverklaring handelt, vragen we u contant met BBK op te nemen.

BBK BV
Maxwellstraat 3
6716 BX Ede

Telefoon: 0318 439666
Fax: 0318 439667
Website: www.bbkede.nl

Kamer van Koophandel: 09093655
BTW-nummer: NL8061.17.461.B01

Als u wenst te reageren op deze privacyverklaring of wanneer BBK naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacyverklaring handelt, vragen we u contact met BBK op te nemen.

Scroll naar boven